Wszyscy jesteśmy chciani

25 marca – Dzień Świętości Życia. Tysiące ludzi składają obietnicy modlitwy za bezbronne dzieci, których  życie jest zagrożone. W tym dniu, rozpoczynając akcję Humanae Vitae na nowo odkryte chciałabym przypomnieć, że życie ludzkie jest najwyższą wartością, oraz wszyscy jesteśmy zaplanowani, chciani i kochani – nawet jeżeli nie przez innych ludzi – to ZAWSZE przez Pana Boga.

Pan Bóg jest obecny przy każdym Stworzeniu człowieka. Wszyscy jesteśmy jego dziećmi, a On będąc poza czasem i przestrzenią jest obecny zawsze i wszędzie, świadom istnienia każdego z nas.

Błogosławiony papież Paweł VI we wstępie do encykliki „Humanae Vitae” napisał, że „małżonkowie stają się wolnymi i odpowiedzialnymi współpracownikami Boga-Stwórcy”. Pomijając jeden cudowny przypadek małżonkowie są niezbędni aby stworzyć nowe życie, jednak nad wszystkim czuwa Pan Bóg. Mówiąc po naszemu daje przyzwolenie na powstanie nowego życia, i do tych dwóch połączonych komórek, wlewa boskie tchnienie życia – duszę – która sprawia że człowiek staje się. 

Nie jest więc kwestią przypadku, że tu jesteś. W momencie Twojego początku Pan Bóg był tuż obok i powiedział „niech się stanie” – chcę Cię – a jak wiemy „wszystko co uczynił było bardzo dobre”.

My ludzie, krótkowzroczne mróweczki widzimy drogę tylko do zakrętu. Bóg widzi ją całą i ma dla nas plan. Całkowita akceptacja tego planu przynosi spokój ducha. Ufne powtarzanie „Jezu Ty się tym zajmij” zdejmuje z człowieka ciężar zamartwiania się o przyszłość.

Moja postawa aby chronić życie – od poczęcia do naturalnej śmierci – jest konsekwencją tego, że oddałam moje życie Bogu. Wierzę, że On i tylko On ma prawo do decydowania o śmierci osoby, którą stworzył. Wszystko dzieje się po coś, i nawet jeżeli coś pójdzie nie po mojej ludzkiej myśli, to przyjmę to, jako wolę bożą, i nie odważę się ingerować w plan, który opracował Ktoś nieskończenie mądrzejszy ode mnie. Mój manifest prolife zawiera trzy punkty. 

  • Jedynym wyborem jaki ma matka wobec swojego dziecka jest miłość.
  • Nie ma dzieci nie chcianych – wszystkie są chciane przez Pana Boga a to wystarczy.
  • Jak napisał Paweł VI – ojciec i matka są współpracownikami – nie mają prawa decydować o życiu które nie jest ich własnością.

PS. Z okazji Dnia Świętości Życia, bardzo zachęcam Was, do włączenia się w dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego. Bardzo polecam Wam aplikację mobilną, która ułatwia trwanie w modlitwie.