Owoce modlitwy Różańcowej za Męża

Kilkanaście miesięcy temu rozpoczęłam modlitwę za Męża w ramach Róży za Mężów. Każda z 20 kobiet w róży codziennie odmawia Dziesiątkę Różańca za Męża – swojego i pozostały kobiet w róży. Ponieważ przez miesiąc codziennie odmawia się tą samą Tajemnicę, ma się dużo czasu na […]

Read more